10-pack hair elastics

KD 1.500
KD 1.000
(save 33%)
Item Code: 0577402