10-pack hair elastics

KD 0.990
KD 0.500
(save 49%)
Item Code: 0213691