4-pack hair elastics

KD 1.750
KD 1.000
(save 43%)
Item Code: 0568918